Power BI – Pre vývojárov

Cieľ kurzu: Naučiť vývojárov, ako môžu rozšíriť funkcionalitu Power BI o nové funkcie, vizualizácie a dátové zdroje. Prevedie ich krok za krokom celým procesom integrácie Power BI do vlastných aplikácií. Ukáže im, ako sa dá obrandovať Power BI. A okrem iného sa naučia, ako sa dá Power BI integrovať s ich systémami, a ako v ňom zautomatizovať prácu s dátami a reportami pomocou Power BI API. Vzhľadom na veľký technologický rozsah kurzu je možné ho na požiadanie zrealizovať aj s menším počtom tém v kratšom čase.

Toto je jediný programátorský kurz Power BI v celej SR a ČR, od autora prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert so 7-ročnou praxou v Power BI a 12-ročnou praxou v PowerPivote, vrátane nasadení vo veľkých firmách. Vďaka tomu si môžete byť istí, že Vás bude učiť skutočný expert z praxe, a nie iba lektor. Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Cieľová skupina: Programátori a vývojári, ktorí si chcú prispôsobiť Power BI podľa svojich predstáv, rozšíriť ho o novú funkcionalitu, či nasadiť ho ako súčasť svojich aplikácií.

Vstupné požiadavky: ovládať základy Power BI, a aspoň jeden programovací jazyk na solídnej úrovni. Nevhodné pre začiatočníkov.

Trvanie: 3 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsahová náplň:

Power BI Embedded – Power BI zabudované vo Vašich aplikáciách

 • Power BI Apps
 • Power BI REST APIs a JavaScript APIs
 • Spojazdnenie APIs pred integráciou reportov
 • Embedding reportov, dashboardov a dlaždíc
 • Embedding v režimoch view, edit, create
 • Embedding pre užívateľov vs. ne-užívateľov Power BI
 • Power BI for .NET
 • Zabezpečenie v Power BI
 • Row-level security – zabezpečenie na úrovni riadkov dátového modelu
 • Licencovanie pri nasadení do cloudu
 • Rozdiely v licenčných programoch Power BI Premium EMx vs. Px

Power BI API

 • Autentizácia voči Power BI
 • Práca s datasetmi (vytvorenie, zmazanie, zoznam)
 • Práca s tabuľkami (pridanie a zmazanie dát, zmena štruktúry)
 • Upload dát metódou “push data”
 • Import Excelu a PBIX súborov
 • Refresh datasetu
 • Automatická retenčná politika pre staré dáta
 • Práca s reportami (vytváranie, mazanie, klonovanie, …)
 • Streaming datasety – streaming dát v reálnom čase do reportov Power BI
 • Streaming dát zo služby Microsoft Flow, Twitteru, Outlooku, SharePointu, …
 • Streamovacie šablóny
 • Power BI Data Alerts
 • Limity pre Power BI API

Branding Power BI

 • Motívy Power BI
 • Šablóny Power BI
 • Branding Power BI Report Servera

Vlastné vizualizácie v Power BI

 • Ako fungujú vizuály v Power BI
 • Power BI Tools
 • Inštalácie vývojového a testovacieho prostredia
 • Využitie už existujúcich vizuálov
 • Rozšírenie už existujúcich vizuálov
 • Tvorba vlastných vizuálov
 • Filtrovanie a interakcie
 • Pridanie užívateľských nastavení
 • Testovanie a nasadenie vizuálu – do PBI Desktopu, do cloudu, do PBI Report Servera
 • Update vizuálu na novšiu verziu API
 • Vlastné vizuály v R Scripte

Vlastné funkcie v jazyku M

 • Základy jazyka M
 • Power BI extensions
 • Power Query SDK
 • Vytvorenie vlastnej M funkcie
 • Funkcia pre download stránkovaných dát na webe
 • Práca s regulárnymi výrazmi

Vlastné dátové konektory

 • Data Connector SDK a Power Query SDK
 • Vytvorenie Data Connector projektu
 • Zobrazovanie náhľadu dát
 • Vlastná navigácia v náhľade dát – Navigation Tables
 • Branding data sourcov
 • Implementácia rôznych módov autentizácie
 • Povolenie DirectQuery voči dátovému zdroju
 • Povolenie neobmedzených merítok v režime DirectQuery
 • Debugging a testovanie
 • Nasadenie do Power BI
 • Nasadenie do Analysis Services 2017

Power BI Gateway

 • Inštalácia Power BI Gateway
 • Podporované dátové zdroje
 • Data refresh – ako funguje infraštruktúra
 • Konfigurácia brány a firewallu
 • Bezpečnosť pri prístupe k on-premise dátam
 • Mapovanie užívateľov v Office 365 / AAD na firemné AD
 • Technologické obmedzenia v závislosti od účtov v Power BI