Ručne zadané tabuľky v Power BI – náhrada za linkované tabuľky z Excelu

Jedna zo skvelých vlastností PowerPivotu v Exceli je tá, že môžete používať linkované tabuľky z daného excelovského súboru, napr. pre všelijaké číselníky, a nemusíte kvôli tomu vláčiť s analýzou niekoľko ďalších Excelov. Power BI pôvodne nemalo linkované tabuľky, ale koncom roka 2015 pridalo podobnú funkcionalitu, a v roku 2016 to naozaj aj dokončili, a odvtedy je to aj použiteľné. Tou alternatívou sú ručne zadané tabuľky. Poďme sa teda na to pozrieť.

Čítajte ďalej

Power BI Dataflows – aka Power Query v cloude

Power Query v posledných rokoch spôsobuje prelom v ETL nástrojoch. Je súčasťou okrem iného aj Power BI, Excelu, SSAS Tabularu aj Azure Analysis Services. A v poslednej dobe v Microsofte venujú značné úsilie aj do vývoja jeho cloudovej verzie. Ktorá už existuje v režime preview, a nazýva sa Power BI Dataflows, resp. Toky údajov Power BI. Preto sa na ňu hneď teraz musíme pozrieť.

Čítajte ďalej

Ako zobraziť čas poslednej aktualizácie reportu Power BI

Ak máte nastavenú automatickú aktualizáciu dát v reportoch Power BI, tak sa môže stať, že niekedy nezbehne. Či už kvôli technickým chybám, zmenám v zabezpečení dátových zdrojov, či kvôli sieťovým problémom. Koncový užívateľ sa však spolieha na to, že keď otvorí report, tak v ňom vidí aktuálne dáta, aj keď tomu tak nemusí byť. A aj preto by ste mali v reporte zobrazovať v takýchto prípadoch dátum a čas poslednej aktualizácie reportu.

Čítajte ďalej

Regulárne výrazy v Power BI v jazyku Python

Občas pri príprave dát v Power Query v Power BI potrebujete použiť regulárne výrazy, ľudovo regexy. Problém však je, že Power Query ich zatiaľ nepodporuje. Preto sa pozrieme, ako to obísť pomocou transformácií v Pythone, ktorý ich už dávno má.

Čítajte ďalej

Analýza nebezpečných potravín v EÚ v Power BI

Dnes opäť len pre krátkosť odkaz na zaujímavý postup na portáli PowerPivot.sk. V rámci prázdninových úvah som dostal nápad, že by nebolo od veci skúsiť zanalyzovať, samozrejme v Power BI, odkiaľ pochádza najviac nebezpečných potravín v EÚ. A výsledky boli viac ako prekvapivé.

Čítajte ďalej

Veľké novinky v Power BI plánované do októbra 2018

Microsoft opäť prekvapil, a počas posledného Business Application Summitu ohlásil veľké novinky v Power BI v nadchádzajúcich mesiacoch. A viaceré z nich sú už dlho očakávané užívateľmi. Preto sa na ne teraz pozrieme bližšie.

Čítajte ďalej

Editor dotazov sa po novom nazýva Editor Power Query

Dnes len veľmi krátky článoček o drobnosti, ktorú som si všimol v Power BI Desktope minulý mesiac. Keď ste predtým pracovali s Power Query, tak možno ste sa divili, prečo sa to v Exceli nazýva Power Query, a v slovenskom Power BI Desktope iba Editor dotazov, keď ide v oboch produktoch o tú istú technológiu. Našťastie Microsoft po novom zjednotil názvoslovie, a cca. od februára alebo marca tohto roku sa Power Query v Power BI tiež volá Editor Power Query 🙂 Pre detaily čítajte ďalej.

Čítajte ďalej

Vytvoriť vypočítané stĺpce v dátovom modeli alebo Power Query?

Dnes som na blogu PowerPivot.sk publikoval zaujímavý článok o tom, či je lepšie vytvoriť vypočítané stĺpce v PowerPivote alebo Power Query. To isté platí aj pre Power BI – keďže dátový model v Power BI je v skutočnosti najnovší PowerPivot, a Editor dotazov je v skutočnosti najnovšie Power Query. Prečítajte si celý článok na tomto odkaze, a budete vedieť, kedy je výhodnejšie a lepšie vytvoriť vypočítané stĺpce v PowerPivote, a kedy v Power Query.

Ako spojiť dáta z viacerých databáz do jednej tabuľky

Častokrát sa stretávam s problémom, že dáta, ktoré potrebujem analyzovať, sú síce uložené v databázach, ale v niektorých prípadoch nie sú pokope na jednom mieste. Sú napr. nasekané do jednotlivých databáz po jednotlivých rokoch, a predtým, ako sa dajú zanalyzovať, je potrebné spojiť dáta z viacerých databáz do jednej tabuľky. To sa dá spraviť pomocou jazyka SQL pri vyťahovaní dát, ale nie každému sa to chce písať. A keď nebodaj nie sú v správnom formáte a treba ich ešte predtým transformovať, tak je to cesta akurát tak pre masochistov. Preto si ukážeme, ako to vieme spraviť elegantne pomocou Editora dotazov, resp. Power Query v rámci Power BI. A nielen pre databázy, ale aj pre ľubovoľný iný dátový zdroj (Excel, Web, textové súbory, atď.).

Čítajte ďalej