Záložky a prezentácia v Power BI

Ako som spomínal v októbrových novinkách v Power BI Desktope, tak dnes sa pozrieme na novú funkcionalitu, ktorá Vám umožní spraviť interaktívne preklikávanie medzi stranami reportu, a zároveň pripraviť report na profesionálnu prezentáciu. Tou funkcionalitou sú záložky, a tú si teraz rozoberieme dopodrobna.

Čítajte ďalej

Novinky v Power BI – Október 2017

Tento mesiac navonok síce nepribudlo veľmi veľa noviniek, ale pribudli 2 kritické novinky pre prezentáciu a interaktivitu v reportoch – záložky a prekliky. Poďme sa teda na ne v skratke pozrieť.

Čítajte ďalej