Power BI a jazyk DAX – Jedi Master level

Cieľ kurzu: Kurz je zameraný na tie najpokročilejšie veci, aké v Power BI existujú, a na kreatívne obchádzanie viacerých obmedzení Power BI. Ukážeme si, aké problémy vznikajú pri analýzach stoviek miliónov riadkov, a čo je podstatnejšie – ako zoptimalizovať pokročilé DAX dotazy tak, aby aj na takomto objeme údajov bežali veľmi rýchlo. Dokonca ešte rýchlejšie, ako bežia na OLAP kockách. Budeme naozaj pracovať s dátovým modelom, ktorý má viac ako 300 miliónov riadkov – takže žiadne dlhé teoretické prednášky, ale všetko si vyskúšame priamo na veľkých dátach. Kurz bude pre Vás užitočný aj vtedy, ak pracujete “len” s niekoľkými miliónmi riadkov, pretože viaceré techniky využijete aj tu. Po absolvovaní tohto kurzu zabudnete na výraz “nedá sa”, a zaradíte sa medzi top expertov v tabulárnych modeloch. Z Power BI vyžmýkate omnoho viac, ako je oficiálne možné.

Cieľová skupina: Účastníci, ktorí už ovládajú pokročilú prácu s PowerPivotom v Exceli, Power BI alebo SSAS Tabular Modeli, a chcú dostať z Power BI maximum. Ďalej účastníci, ktorí si nevedia dať rady s riešením ťažkých problémov v Power BI, potom čo už vyskúšali všetko možné. A účastníci, ktorí majú problém s rýchlosťou výpočtov alebo DAX dotazov, a chcú ich urýchliť na bleskové výpočty. Kurz vôbec nie je vhodný pre začiatočníkov. Účastníci by mali ovládať Power BI na úrovni nášho pokročilého kurzu Power BI, alebo mať ekvivalentné znalosti.

Tak ako aj pri ostatných našich kurzoch Power BI, aj na tomto Vás bude učiť autor prvej slovenskej knihy o Power BI, PowerPivote a jazyku DAX. Je to top expert so 7-ročnou praxou v Power BI a 12-ročnou praxou v PowerPivote, vrátane nasadení vo veľkých firmách, ktorý Vám jednoducho vysvetlí aj Jedi Master funkcionalitu Power BI 🙂 Presvedčte sa o tom v referenciách od predchádzajúcich účastníkov našich kurzov.

Trvanie: 2 dni, od 9:00 do 17:00

Najbližšie termíny:

V cene je zahrnuté:

 • 14-dňový prístup k záznamu z jedného workshopu o Power BI podľa výberu, v hodnote 157 EUR,
 • naša 566-stranová kniha o Power BI v slovenčine v hodnote 35 EUR s podrobnými návodmi krok po kroku,
 • 120-stranová elektronická príručka k jazyku DAX v slovenčine,
 • dobrá atmosféra na kurze 🙂

Obsahová náplň:

Kreatívna Jedi Master analytika

 • M:N vzťahy, rozdielne implementácie
 • Kaskádové M:N vzťahy
 • Rozšírené tabuľky
 • Výpočtové skupiny
 • Prepojenia tabuliek cez podmienky
 • Virtuálne prepojenia tabuliek
 • Analýzy prieskumov
 • ABC analýza
 • Histogramy
 • Vlastné užívateľské zoskupovania dát
 • Prechodová klasifikačná matica
 • Snapshotové tabuľky
 • Spracovanie histórie v SCD dimenziách

Jedi Master slicery

 • Parametrizácia dátového modelu cez slicer
 • Zmena merítok na grafe cez slicer
 • Zmena zobrazovaných osi na grafe cez slicer

Optimalizácia dátového modelu

 • Optimalizácia pamäte používanej dátovým modelom
 • Implicitná materializácia dát
 • Materializované agregáty
 • Kedy použiť vypočítané stĺpce a kedy merítka
 • Normalizácia vs. denormalizácia dát
 • Cache dátového modelu a jej čistenie

Optimalizácia DAX dotazov

 • Interná architektúra vykonávania dotazov
 • Cache-ovanie agregátov a výsledkov kalkulácií
 • Rozdiely v cache-ovaní DAX vs. MDX dotazov
 • Exekučný plán DAX dotazu
 • VertiPaq dotazy
 • Monitorovanie interných udalostí
 • Operátory a iterátory
 • Nahradenie náročných operácií rýchlymi operáciami
 • Prepis pomalých DAX dotazov na rýchlejšie alternatívy
 • Tranzitivita kontextu
 • Tajné optimalizačné Jedi Master triky

Ostatné Jedi Master techniky

 • Interné dátové pohľady (DMV)
 • Riešenie systémových problémov VertiPaqu
 • SSAS Tabular – zabezpečenie prístupu na úrovni stĺpcov a merítok