Ako vrátiť naspäť omylom vymazaný stĺpec v Power BI

Nikto nie je dokonalý, a občas sa nám stane aj to, čo nechceme. Jednou z takých vecí je to, keď sa nám podarí omylom vymazať stĺpec z dátového modelu, a všimneme si to až neskôr. Takýto stĺpec sa samozrejme dá vrátiť späť, a je to celkom ľahké.

Bežné riešenia

Bežne ľudia riešia takýto problém tým, že zmažú z dátového modelu celú tabuľku, znova ju naimportujú, prepoja naspäť na pôvodné tabuľky, a podobne. Toto riešenie je relatívne rýchle, ale má zásadný problém – ak v tej tabuľke boli vypočítané stĺpce, alebo merítka, alebo hierarchie, alebo nebodaj tá tabuľka bola upravená cez Power Query, alebo XY ďalších dôvodov “prečo to nerobiť”, tak v takomto prípade to tam treba znova pridať. Ručne a prácne. Takže ak nevieme nič lepšie, tak fajn, ale ideálne je takýmto riešeniam sa vyhnúť.

Správne riešenie problému je našťastie veľmi jednoduché. Keď totižto zmažeme stĺpec z dátového modelu, tak okrem jeho zmazania sa k danej tabuľke pridá operácia odstránenia stĺpca aj v Power Query. Aby sa pri ďalšej aktualizácii dát tento stĺpec už nenačítaval do dátového modelu. A pri zmazaní viacerých stĺpcov to buď pridá ďalšie takéto operácie aj do Power Query pre každý stĺpec, alebo – ak je poslednou operáciou pre danú tabuľku v Power Query operácia odstránenia stĺpca, tak do nej pridá aj odstránenie ďalšieho stĺpca, aby to odstránenie spravilo naraz. Takže stačí túto operáciu nájsť (resp. tieto operácie, ak ich je viac a chceme vrátiť späť všetky vymazané stĺpce), túto operáciu zrušiť, potom aplikovať zmeny na dátový model, a po úspešnom dokončení sa náš stĺpec objaví znovu v dátovom modeli.

Vymazanie stĺpca

Pre demonštráciu si to opäť ukážeme na našom vzorovom súbore Power BI. Začneme tým, že “omylom” zmažeme stĺpec “Cena objednávky” z tabuľky “Objednávky”:

Po potvrdení odstránenia stĺpca sa tento vymaže z dátového modelu, a súbor PBIX sa o niečo zmenší.

Ako vrátiť naspäť omylom vymazaný stĺpec

Keď teraz chceme vrátiť naspäť omylom vymazaný stĺpec, tak potrebujeme otvoriť Power Query. To spravíme napríklad tak, že klikneme pravým tlačítkom na názov tabuľky “Objednávky”, a vyberieme položku “Upraviť dotaz”:

Ako vrátiť naspäť omylom vymazaný stĺpec v Power BI, krok 1/4

Následne sa otvorí Editor Power Query, kde by ste mali byť nastavení na tabuľku “Objednávky”, a v pravom paneli “Použité kroky” by mala byť na konci operácia “Odstránené stĺpce”:

Ako vrátiť naspäť omylom vymazaný stĺpec v Power BI, krok 2/4

Ak by ste nevedeli, ktoré stĺpce boli odstránené, tak v hlavnom menu kliknite na tlačítko “Rozšírený editor”:

…a dohľadajte si v skripte riadok, ktorý začína rovnakým názvom ako tá operácia vyššie. Tam nájdete v zložených zátvorkách, ktoré stĺpce boli vymazané:

Ak teda chceme vrátiť naspať ten stĺpec (alebo všetky tie stĺpce v operácii vyššie), tak v paneli “Použité kroky” napravo, klikneme na ikonku “X” vedľa operácie “Odstránené stĺpce”:

Ako vrátiť naspäť omylom vymazaný stĺpec v Power BI, krok 3/4

…čo zruší operáciu odstránenia tohto stĺpca – a logicky – vráti naspäť omylom vymazaný stĺpec. Potom stačí už len túto zmenu aplikovať na dátový model, kliknutím na klasické tlačítko “Zavrieť a použiť” v hlavnom menu:

Ako vrátiť naspäť omylom vymazaný stĺpec v Power BI, krok 4/4

…a vymazaný stĺpec je znova naspäť v dátovom modeli:

Takto jednoducho ide vrátiť naspäť omylom vymazaný stĺpec v Power BI. Rýchle, jednoduché, a najmä bez akýchkoľvek dopadov v dátovom modeli. Tak, ako to robia naozajstní profíci 🙂