Merítka ako ikonky a odkazy v tabuľkách Power BI

Pred nejakým rokom som tu publikoval článok o tom, ako zobraziť ikonky v tabuľkách a maticiach Power BI, napr. podľa stavu nejakej sledovanej veličiny. Problém bol však v tom, že kvôli jednej neexistujúcej funkcionalite v Power BI sa to muselo obchádzať cez vypočítané tabuľky a stĺpce k nim. Od augustovej aktualizácie Power BI Desktopu to však už robiť nemusíte.

Je to preto, že od augustovej aktualizácie už konečne znova môžete nastaviť aj pre merítka vlastnosť nazvanú Kategória údajov. A vďaka tomu ich potom v tabuľkách zobraziť ako ikonky alebo URL adresy.

Postup bude rovnaký, ako v hore uvedenom článku. Použijeme náš vzorový súbor Power BI, a vyskladáme si z neho tabuľku, kde:

  1. na riadkoch budú roky – stĺpec CalendarYear z tabuľky Čas
  2. vedľa rokov bude zobrazené merítko Obrat z tabuľky Objednávky

Bude to vyzerať takto:

A teraz by sme chceli ikonkou, resp. smajlíkom, zobraziť stav obratu v danom roku, prípadne ľubovoľnej inej kategórii.

Opäť na to použijeme tieto ikonky:

Vytvoríme nové merítko, ktoré bude vraciať URL adresu príslušného obrázka podľa našich pravidiel. Povedzme, že budú takéto:

  • Ak je obrat v danom období menší ako 5 miliónov, zobraz červený smajlík,
  • Ak je obrat od 5 do 8 miliónov, zobraz žltý smajlík,
  • Ak je obrat nad 8 miliónov, zobraz zelený smajlík.

Merítko sa bude volať „Stav“, a vzorec preňho bude nasledovný:

Stav = “http://www.powerpivot.sk/subory/” & IF([Obrat] < 5000000; “smiley_red.png”; IF([Obrat] < 8000000; “smiley_yellow.png”; “smiley_green.png”))

Keď si dáme takéto merítko zobraziť v tabuľke s Obratom, napr. po rokoch, tak výsledok nebude vyzerať zrovna vábne:

Power BI si vie našťastie obrázok z daného URL stiahnuť a zobraziť v tabuľke, resp. matici. Slúži to presne na to, aby ste zobrazili vlastné ukazovatele ako ikony v tabuľkách. Pre využitie funkcionality stačí danému stĺpcu alebo merítku nastaviť vlastnosť „Kategória údajov“ na „URL adresa obrázka“. Spravíte to tak, že kliknete v ponuke na daný stĺpec alebo merítko, prejdete v hornom menu do záložky Modelovanie, a zmeníte vlastnosť „Kategória údajov“ z „Nekategorizované“ na „URL adresa obrázka“:

Toto nešlo pred augustom 2018 nastaviť pre merítka, ale teraz už ide. Po zmene tohto nastavenia máme výsledok hotový, a vyzerá takto:

A pomocou tohto triku viete prepašovať do tabuliek všemožné ikonky, smajlíky, šípky či semafóriky, aby ste pomocou nich vedeli efektne zobraziť napr. stav vášho KPI. Alebo zobraziť trend vývoja. Alebo…..ďalšie kreatívne riešenia už nechám na vás 🙂

Takže takto jednoduché je po novom zobrazovať obrázky a odkazy, v tabuľkách a maticiach v Power BI. A mne nezostáva nič iné, len sa Microsoftu opäť veľmi poďakovať za to, že vyslyšal naše prosby. ĎAKUJEME!!! 🙂