Pozvánka na webinár Jazyk SQL vs. jazyk DAX v Power BI a PowerPivote

Vianoce a nový rok ubehli ako voda, a máme tu čas na ďalší webinár! Tentokrát sa pozrieme na jazyk SQL vs. jazyk DAX v Power BI. A pôjdeme naozaj do hĺbky!

Na tomto webinári sa pozrieme na to, ako sa najčastejšie konštrukty z jazyka SQL zapisujú a používajú v jazyku DAX. A opäť nezostaneme len pri povrchnom výklade, ale pôjdeme naozaj do hĺbky. A pozrieme sa nielen na jednoduché SELECT-y, ale aj na množstvo ďalších vecí, ktoré by mal poznať každý, kto tvrdí, že naozaj dobre ovláda jazyk SQL. A samozrejme na ich prepis do jazyka DAX. Takže sa naučíte nielen množstvo vecí z jazyka DAX, ale aj z klasického, štandardizovaného SQL-ka. Ktoré častokrát nepoznajú ani ľudia, ktorí s jazykom SQL pracujú aj 20 rokov a viac.

Na tomto webinári sa dozviete:

  • ako funguje logika dotazov v jazyku SQL vs. v jazyku DAX,
  • ako zapísať klauzuly jazyka SQL v jazyku DAX (SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, …) + použitie sumarizačných/agregačných funkcií,
  • ako pracovať s prázdnymi/neznámymi hodnotami – IS NULL, IS NOT NULL,
  • ako použiť množinové operácie – UNION, EXCEPT, INTERSECT,
  • pokročilé konštrukty z jazyka SQL v DAX-e (JOIN-y, WITH, APPLY, skórovacie funkcie, poddotazy, IN, …),
  • ako sa píšu parametrické dotazy v SQL vs. v jazyku DAX.

Webinár sa konal online 2.2.2022, a je z neho dostupný záznam.

K záznamu z webináru a bližším informáciám o webinári sa dostanete cez tento odkaz alebo kliknutím na tlačidlo nižšie.