Pozvánka na prednášku “Power BI – optimalizácia výkonu reportov”

V utorok 17.9.2019 budem prednášať v Bratislave v rámci komunitnej akcie organizácie SQL PASS, pre Slovak SQL Server & BI User Group, na tému “Power BI – optimalizácia výkonu reportov”. Vstup na akciu je voľný, a detaily nájdete nižšie.

Vstup na akciu:
Vstup je voľný, je však povinná registrácia. Registračný formulár nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Dátum a čas: utorok, 17.9.2019, 18:00 – 20:00 hod.

Miesto: priestory spoločnosti Swiss Re, 1. poschodie, Twin City B, Mlynské Nivy 12, 811 09 Bratislava

Téma: Power BI – optimalizácia výkonu reportov

Obsah prednášky: Na tejto prednáške si ukážeme, ako rýchlo zistiť, prečo je report v Power BI pomalý. Ukážeme si rôzne stratégie, ako zrýchliť výpočty o niekoľko rádov, či už drobnými zmenami v dátovom modeli, prepisom DAX-ových vzorcov, alebo pomocou agregačných tabuliek. To všetko pomocou nástrojov, ktoré používajú Jedi Mastri v Power BI.

Jazyk: slovenský

Prednášajúci: Michal Chmelár

Dôležité upozornenie:
Recepcia v Swiss Re bude otvorená do 18:15, po tomto čase už bude recepcia uzavretá a vstup na prednášku už nebude možný.