Pozvánka na webinár Power BI a automatizácia činností na Power Platforme

Automatizácia činností je dnes už bežná záležitosť. Kto o nej nevie, tak žije v počítačovom praveku. Aj preto som pre Vás pripravil webinár o automatizácii v Power BI a na Power Platforme.

Na tomto webinári si ukážeme, ako automatizáciou nielen že viete ušetriť prácu a čas, ale ako vám môže automatizácia v Power BI priniesť nové funkčné možnosti, ktoré vás posunú opäť o kus ďalej. A samozrejme ušetria kopec času a starostí. Či už pri vývoji reportov, pri ich nasadení a používaní, alebo aj pri správe obsahu v Power BI.

Na tomto webinári sa dozviete:

  • Ako načítať dáta z obrázka, a ako vytvoriť aplikáciu z nakresleného obrázka,
  • Ako rýchlo zanalyzovať a zdokumentovať dátový model v Power BI,
  • Ako spúšťať automatizované postupy z reportov Power BI, aby ste vedeli implementovať celý životný cyklus Business Intelligence s prijímaním rozhodnutí priamo v reportoch,
  • Ako automatizovane testovať správnosť dátových modelov v Power BI,
  • Ako sa nechať automaticky upozorniť, keď ukazovateľ v Power BI prekročí limitnú hodnotu,
  • Ako zautomatizovať nezáživné, opakované činnosti na desktope, tak aby ste ich už nikdy viac nemuseli robiť ručne,
  • Ako zautomatizovať neštandardné scenáre aktualizácie dát v Power BI, či správu licencií a štatistík využitia Power BI.

Webinár sa bude konal online dňa 22.11.2022, a je z neho dostupný záznam.

K bližším informáciám o webinári a k záznamu z webinára sa dostanete cez tento odkaz alebo kliknutím na tlačidlo nižšie.