Dátové modely v cloude Power BI umožňujú už aj pripojenie z OLAP klienta – cez protokol XMLA a jazyk MDX

Cloud Power BI má už nejaké tie 2-3 roky možnosť pripojiť sa z Excelu priamo na dátový model v cloude. Teoreticky sa to dalo dosiahnuť aj z iných klientov ako Excel, ale aj v samotnom Exceli išlo podľa tímu Power BI o veľmi neštandardný workaround. Teraz sa im to však podarilo rozchodiť štandardnou cestou, cez protokol XMLA. A teda z každého klienta, ktorý podporuje pripojenie na OLAP kocky Analysis Services. Čo podporuje takmer každý jeden analytický a reportovací nástroj na trhu.

XMLA (XML for Analysis) je štandardom už odvtedy, odkedy existujú SQL Server Analysis Services – čiže cca. 20 rokov. Cez tento protokol komunikujú všetci OLAP klienti pri dotazovaní sa na OLAP kocky. A dá sa použiť aj pri dotazovaní sa na SSAS Tabular. V skratke – ide o dotazy vo formáte XML, ktoré buď obsahujú nejaké inštrukcie pre OLAP server (napr. spusti spracovanie OLAP kocky), alebo majú v sebe zabalený MDX dotaz na dáta. Autorom štandardu XMLA je samozrejme Microsoft, ako dlhodobý líder na trhu s OLAP kockami.

XMLA a jazyk MDX podporujú dnes takmer všetky serióznejšie reportovacie aplikácie, analytické nástroje, a dokonca aj Excel už od archaickej verzie 2003. Zároveň ho podporujú interne aj všetky druhy SQL Server Analysis Services, vrátane jeho cloudovej verzie Azure Analysis Services, ktorá poskytuje funkcionalitu Power Query aj PowerPivotu pre reporty Power BI. Doteraz nebolo z nejakého dôvodu umožnené pripájať sa priamo na dátové modely Power BI, okrem tej jedinej výnimky cez Excel. A ak ste už mali vyvinutý dobrý dátový model, a niekto vo vašej firme chcel z neho reportovať mimo Power BI (lebo XY interných dôvodov, alebo je zvyknutý na Tableau, Qlik či SQL Server Reporting Services), tak mal jednoducho smolu.

Pred pár dňami však tím Power BI oznámil obrovskú novinku. Možnosť pripojiť sa klasickým OLAP klientom – MSOLAP klientom – aj na dátové modely Power BI v cloude. Čím ohromným spôsobom prispeli nielen k ďalšej otvorenosti Power BI, ale aj k ďalšej znovuvyužiteľnosti Power BI. A najmä umožňujú v iných reportovacích nástrojoch použiť to, čo už je raz spoľahlivo vytvorené, a bleskurýchle vracia výsledky.

Táto funkcionalita je dostupná momentálne iba pre zákazníkov s predplatným Power BI Premium. Ostatní predpokladám, že budú nasledovať za pár mesiacov, ako je bežne zvykom.

Na úspešné rozbehanie tejto funkcionality potrebujete:

  • povoliť túto funkcionalitu v cloude Power na úrovni organizácie / tenanta, plus povoliť funkcionalitu “Analyzovať v Exceli”, ak ešte nie je,
  • stiahnuť a nainštalovať si najnovšiu verziu klienta MSOLAP (ktorého využívajú takmer všetky reportovacie nástroje),
  • zistiť si URL adresu pracovného priestoru Power BI, kde sa nachádza váš dátový model, a ten použiť v reportovacom nástroji ako názov servera v Connection Stringu (dá sa ľahko zistiť cez vlastnosti/nastavenia pracovného priestoru),
  • ako názov databázy (parameter “Initial Catalog” v connection stringu) použiť názov dátového modelu.

V priebehu nasledujúcich mesiacov tím Power BI sľubuje dokonca aj read/write funkcionalitu, takže bude pravdepodobne možné kompletne spravovať tieto dátové modely aj pomocou nástrojov ako napr. SQL Server Management Studio. A to otvára hromadu ďalších možností použitia 🙂

Toto je teda v skratke nová funkcionalita. Presný postup nastavenia nájdete v odkaze nižšie. A ak máte iba Power BI Pro, tak vám zostáva už len dúfať, že to bude v blízkej dobe aj tam. Už sa na to teším! 🙂

Zdroj:

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-open-platform-connectivity-with-xmla-endpoints-public-preview/