Nová verzia PowerPivotu v Power BI

Minulý mesiac som si úplnou náhodou všimol, že PowerPivot v Power BI má novú internú verziu 15.x. Doteraz mal verziu 14.x, ktorá zodpovedala SQL Serveru 2017. Znamená to, že prichádza SQL Server 2018?

Viac informácií nájdete v tomto článku.