Novinky v Power BI – August 2017

Je uhorková sezóna, a v tíme Power BI ju zrejme majú tiež. Napriek tomu ale počas augusta pripravili zopár praktických noviniek, na ktoré sa v skratke teraz pozrieme.

Všetky novinky sumarizuje nasledujúce video. Po ním nájdete zoznam všetkých noviniek:

Reporting

 • Zobrazenie hodnôt na riadkoch matice – ak chcete zobraziť merítka na riadkoch, tak už nemusíte čarovať v DAXe. Funguje to ale len vtedy, keď vyberiete viac ako 1 merítko:
 • Farebné škály písma pre tabuľky a matice – odteraz ide podmienene formátovať aj písmo
 • Vlastné nastavenia medzisúčtov pre každú úroveň matice – tu sú 2 nové nastavenia:
  • či sa má/nemá zobraziť medzisúčet pre danú úroveň dát
  • či sa má zobraziť medzisúčet na začiatku, alebo na konci skupiny
 • Nové štýly čiar v čiarových grafoch a väčšie možnosti úpravy legendy
 • Zrýchlené načítanie bodového grafu – vraj až o 30%
 • Nové vizuály:
  • Dot Plot by MAQ Software
  • Power KPI
  • Funnel plot
  • Beyondsoft Calendar

Analytika

 • Parametre pre analýzu hypotéz (resp. what-if analýzu) – pomocou tohto sa dá parametrizovať model bez potreby kódenia v DAXe. Následne môžete pomocou slicera simulovať, ako sa zmenia výsledky v grafoch, ak sa zmení hodnota parametra na inú hodnotu. Stále to nemá na to, čo sa učí u nás na pokročilom kurze Power BI, ale aj tak je to pekný pokus:
 • Nové možnosti analýz v bodovom grafe
  • Tieňovanie symetrie
  • Čiara pomeru
 • Nové rýchle merítko – vážený priemer

Dátová konektivita

 • live konektor na službu Power BI – odteraz si môžete pripojiť dáta zo služby Power BI do svojich reportov. Výborná možnosť, ak chcete mať viac reportov, ktoré sú napojené na tie isté dáta. Momentálne to má len jednu nevýhodu, rovnakú ako všetky live konektory v Power BI – musí to byť jediný zdroj dát v celom reporte
 • konektor na Google BigQuery

Kompletný popis noviniek nájdete na tejto stránke.