Novinky v Power BI – November 2017

Tento mesiac nám pribudli znova ďalšie novinky. Okrem nového Power BI Report Servera pribudli 2 veľmi dôležité novinky – naozajstné podmienené formátovanie, a možnosť zarovnania textu v stĺpcoch tabuliek. Poďme sa teda na ne pozrieť.

Všetky novinky sumarizuje nasledujúce video. Pod ním sú ako vždy stručne rozpísané.

Reporting

 • Podmienené formátovanie na základe pravidiel – toto je pre mnohých užívateľov najočakávanejšia novinka roka, pretože to čo bolo doteraz v Power BI Desktope, sa nedalo zrovna nazvať podmieneným formátovaním. Teraz je spravené podobne ako v Exceli – čiže na základe pravidiel typu “ak je hodnota od – do, použi túto farbu”. Toto podmienené formátovanie sa dá zapnúť na text aj na pozadie bunky. A funguje v tabuľkách aj maticiach. A už stačí, aby tam dorobili možnosť zadať pravidlo podľa iného merítka, a bude to dokonalé ako Excel 🙂 Dajte si však pozor na jednu vec – Power BI Desktop vždy vyhodnocuje VŠETKY pravidlá odhora smerom dole. Takže ak jedna bunka spĺňa viacero podmienok, tak vo výsledku sa na ňu bude aplikovať posledné pravidlo. Funkcionalita sa zapína v nastaveniach tabuľky kliknutím na malú šípočku vedľa daného políčka, a zvolením položky Podmienené formátovanie -> Farebné škály pozadia/písma. Otvorí sa staré známe okno, v ktorom treba zakliknúť políčko Vyfarbiť podľa pravidiel:

  Následne sa zobrazí prvé pravidlo, a kliknutím na tlačidlo Pridať ich viete pridať viac:

  Po stlačení tlačidla OK bude vyzerať výsledok napr. takto:
 • Zarovnanie textu v bunkách tabuliek – konečne máme možnosť zarovnať text v tabuľkách a maticiach podobne ako vo Worde – naľavo, napravo, do stredu a pod.. Je to síce drobná zmena, ale o to viac využiteľnejšia v pokročilých reportoch. Napr. keď ste potrebovali naformátovať číslo na vlastný formát pomocou funkcie FORMAT, tak ho predtým tabuľka zarovnala naľavo, lebo to bol už text, a tým pádom takýto report vyzeral hrozne. Teraz sa to už dá pekne nastaviť, aj samostatne na každý jeden stĺpec, takže konečne aj takéto veci idú vyriešiť veľmi jednoducho. Zarovnanie sa zapína v nastaveniach tabuľky/matice v oblasti Formátovanie poľa, pod nastavením Zarovnanie
 • Kontrola nad vizuálnym poradím vizuálov v Table výberu
 • Uzamykanie polohy objektov v reporte – odteraz sa dá uzamknúť pozícia vizuálov v reporte. Má to výhodu v tom, že keď omylom potiahnete vizuál, tak zostane na svojom mieste. Nastavuje sa to v hlavnom menu, v záložke Zobraziť -> Zamknúť objekty. Len si dajte pozor na to, že toto nastavenie sa neukladá do reportu, a po každom otvorení reportu je potrebné to nastaviť znova.
 • Predplatné ESRI Plus je dostupné pre mapy ArcGIS v Power BI – ak používate vizuál máp ArcGIS, môžete sa v ňom pripojiť k svojmu predplatnému ESRI Plus, a tým obohatiť tieto mapy o ďalšie zaujímavé mapové vrstvy
 • Možnosti reportu pre pomalé dátové zdroje – v nastaveniach Power BI Desktopu pribudli 3 nové možnosti na redukciu množstva posielaných dotazov, ak máte pomalé internetové pripojenie:

  Po ich zapnutí sa v sliceroch a filtroch zobrazí tlačítko Apply (tak zase nám raz meškajú preklady), a až po jeho stlačení sa aplikujú zmeny. Vďaka tomu Power BI nebude posielať až tak veľa dotazov na pomalé dátové zdroje:
 • Zlepšenia vo filtrovaní dát – bola mierne zlepšená rýchlosť filtrovania dát v určitých prípadoch, a okrem toho odstránili limit na max. 500 položiek pri výbere filtru. Teraz je to neobmedzené, s výnimkou použitia živých pripojení na Analysis Services
 • Nové vizuály:
  • Image timeline
  • Social network graph
  • Venn diagram by Maq Software
  • HTML Viewer – tento vizuál vie zobraziť obsah stĺpca z dátového modelu vo formáte HTML. Ešte to dorobiť, aby to podporovalo aj merítka, a bude to dokonalé

Analytika

 • formátovanie buniek pre viacriadkové karty prebrané automaticky z OLAP kociek SSAS

Konektivita

 • konektor Impala – pridaná podpora pre Windows autentizáciu

Editor dotazov

 • pridaná podpora pre funkciu “Vlastný stĺpec podľa príkladu” – bola pridaná, resp. vylepšená podpora pre základné typy podmienených stĺpcov, vrátane prázdnych hodnôt, rozsahov hodnôt a rovnomernej kategorizácie hodnôt.

Takže, to je na tento mesiac všetko. Väčšina zmien je len kozmetická, ale za dotiahnutie podmieneného formátovania aj zarovnania textu v bunkách si Microsoft opäť zaslúži veľkú pochvalu. Ďakujeme! 🙂