Vytvoriť vypočítané stĺpce v dátovom modeli alebo Power Query?

Dnes som na blogu PowerPivot.sk publikoval zaujímavý článok o tom, či je lepšie vytvoriť vypočítané stĺpce v PowerPivote alebo Power Query. To isté platí aj pre Power BI – keďže dátový model v Power BI je v skutočnosti najnovší PowerPivot, a Editor dotazov je v skutočnosti najnovšie Power Query. Prečítajte si celý článok na tomto odkaze, a budete vedieť, kedy je výhodnejšie a lepšie vytvoriť vypočítané stĺpce v PowerPivote, a kedy v Power Query.