Nový Power BI Report Server – verzia Október 2017

V jednom z predchádzajúcich článkov som spomínal, že nová verzia Power BI Report Servera (ďalej len PBIRS) by mala vyjsť do konca tohto roka. Microsoft však znova príjemne prekvapil, a nový Power BI Report Server vyšiel už 1. novembra 2017. A okrem iného prináša oveľa viac noviniek, ako bolo sľúbené. Poďme sa na ne teda pozrieť.

Aktualizácia 23.3.2018: vyšla nová verzia s názvom “Marec 2018”. Viac informácií v tomto článku.

Možno Vás na začiatku trocha zmätie, že verzia má názov “October 2017”, ale vyšla 1. novembra. Oficiálny dôvod som nenašiel, ale pravdepodobne to bude kvôli tomu, že tú verziu dokončili koncom októbra, alebo ju jednoducho už nestihli vydať v októbri a nechcelo sa im to všade premenovávať. To sa už asi nedozvieme, ale nie je to podstatné. Podstatné je to, že táto októbrová verzia vyšla až 1. novembra, a že priniesla konečne novinky, vďaka ktorým ide konečne Power BI nasadiť aj v reálnom prostredí.

Táto verzia sa dá stiahnuť z tejto stránky Microsoftu.

Toto je stručný prehľad všetkých noviniek v októbrovej verzii:

 1. podpora pre všetky dátové zdroje a funkcionalitu, ktoré fungovali v októbrovom vydaní Power BI Desktopu
 2. možnosť naplánovať automatickú aktualizáciu a prepočítanie dát v reporte (a skrytá inštancia SSAS Tabular zahrnutá do PBIRS)
 3. možnosť nahrať a prezerať excelovské súbory na report serveri, vrátane tých s PowerPivotom
 4. zvýšený limit na veľkosť PBIX súborov na 2 GB
 5. filtrovanie reportov pomocou URL parametrov
 6. REST API pre správu reportov
 7. možnosť pripojiť sa z reportov na zdieľané datasety v Reporting Services cez protokol OData
 8. podpora pre Direct Query pre dátové zdroje SQL Server, Azure SQL Database, Oracle, Teradata, SAP HANA a SAP BW
 9. podporovaný scale-out pre Power BI Report Server
 10. nová verzia 2-3-krát za rok

Pre zaujímavosť teraz rozoberiem niektoré z nich. Ostatné body nájdete popísané už v predchádzajúcom článku, alebo v odkazoch na konci tohto článku.

Podpora pre všetky dátové zdroje

PBIRS konečne obsahuje podporu pre všetky dátové zdroje. Takže už nemusíte vytvárať dátový model pre reporty osobitne v SSAS Tabulare, ak teda nepotrebujete analyzovať desiatky až stovky gigabajtov dát. A tým pádom sa dá report konečne nasadiť na server obyčajným uložením buď priamo z PBI Desktopu pre Report Server, alebo nahraním na server. Zoznam aktuálne podporovaných dátových zdrojov nájdete na tejto stránke.

Automatická aktualizácia dát

Toto bola funkcionalita, ktorý chýbala v prvej verzii PBIRS ako soľ, a veľa z mojich klientov bránila v praktickom nasadení PBIRS, tak ako aj v predchádzajúcom prípade. Teraz Microsoft pridal automatickú aktualizáciu dát na základe naplánovania, podobným spôsobom ako sa v Reporting Services naplánovával odber reportov. Funguje to tak, že keď ste na PBI Report Serveri, tak pri danom reporte prejdete na tri bodky v pravom hornom rohu, a dáte Manage:

Potom prejdete naľavo do nového menu Scheduled Refresh, a tam kliknete na New scheduled refresh plan, a nastavíte, kedy sa má report sám automaticky prepočítať:

A takto vyzerá okno s nastavením opakovania:

Takýchto plánov môžete vytvoriť pri každom reporte aj viac. Funguje to potom tak, že o samotné spustenie obnovenia v danom čase sa stará SQL Server Agent (tak ako aj pri pôvodných SSRS), a o aktualizáciu dát sa stará skrytá inštancia SSAS Tabularu 2017, ktorá natiahne a stransformuje dáta do želanej podoby, tak ako to potrebuje report. Čo je na jednej strane super, lebo to obsahuje aj plnú podporu transformácií v Power Query, resp. v jazyku M. Na druhej strane však musíte počítať s tým, že to zvýši nároky na RAM na serveri, pretože všetky dáta sa rovnako ako v Power BI Desktope musia zmestiť do RAM-ky. Tá je dnes ale celkom lacná, takže ak nepotrebujete analyzovať stovky GB a viac dát, tak by to nemal byť až taký problém.

Momentálne má automatická aktualizácia nasledujúce obmedzenia:

 • Ide nastaviť len ak sú prihlasovacie mená a heslá ku všetkým dátovým zdrojom reportu uložené na PBIRS (to nastavíte cez menu reportu Manage -> Data Sources)
 • Nefunguje pre dátové zdroje v režime Direct Query a pre SSAS v live režime, pretože tam to aj tak nemá zmysel
 • Nefunguje pre reporty bez dátových zdrojov – t.j. statické reporty bez dát, resp. pre manuálne zadané dáta cez funkcionalitu Zadať údaje v PBI Desktope (více-méně je to OK, lebo aj tak je to zbytočné)
 • Nefunguje pre dátové zdroje, ktoré používajú autentizáciu OAuth (napr. Facebook, Google Analytics, Salesforce)
 • Ak používate ako dátový zdroj súbory (Excel, CSV, XML, JSON) alebo priečinky, tak cesta k nim nesmie ukazovať na lokálne úložisko, ale musí odkazovať na sieťové úložisko, napr. na zdieľaný sieťový adresár (napr. “\\server\adresar\mojSubor.xlsx”)

Filtrovanie reportov pomocou URL parametrov

Pri prezeraní reportov na serveri môžete v prehliadači zadať filtre reportu priamo cez URL, a report sa zobrazí odfiltrovaný na tieto hodnoty. Tak ako to už dávno funguje pri cloudovom nasadení v službe Power BI. To je veľmi vhodné v tých prípadoch, ak chcete spraviť preklik z jedného reportu do druhého, kde ten druhý bude odfiltrovaný na zadané parametre. Filtre sa zadávajú cez URL parameter s názvom filter, ktorý musí mať hodnotu nastavenú na správny formát jednej z podporovaných foriem filtrovania. Čiže napr. ak máme report publikovaný pod týmto URL:

https://reportServer/reporty/mojReport

…a chceme ho zobraziť odfiltrovaný na stĺpec Krajina z tabuľky Regióny a hodnotu “Slovenská republika“, tak zadáme tento parameter do filtra takto:

https://reportServer/reporty/mojReport?filter=Regióny/Krajina eq ‘Slovenská republika’

Filter sa zadáva vo formáte Tabuľka/Krajina eq ‘hodnota’. V názve tabuľky ani stĺpca nesmie byť medzera. Filtrovaná hodnota musí byť textová, a vo všeobecnosti musí byť zadaná v jednoduchých úvodzovkách (resp. nemusí, ak obsahuje iba znaky latinskej abecedy a nič iné, ani medzery). Ak chcete filtrovať pomocou viacerých podmienok, môžete použiť spojku “and” a za ňou zadať ďalší filter, napr. takto:

https://reportServer/reporty/mojReport?filter=Regióny/Krajina eq ‘Slovenská republika’ and Produkty/Kategória eq ‘Bicykle’

Podporovaný scale-out pre Power BI Report Server

PBIRS podporuje konečne aj scale-out. Čiže ak jeden server nestíha renderovať reporty, môžete to celé nasadiť na viac PBIRS serverov spolu s load balancerom. A keď užívatelia budú chcieť zobraziť daný report, tak podľa pravidiel load balancera sa budú požiadavky rozhadzovať medzi jednotlivé servre. Podľa dokumentácie takto vraj funguje aj automatická aktualizácia údajov.

Toto by teda mali byť všetky novinky v aktuálnej verzii Power BI Report Servera. A zároveň je to konečne prvá verzia, ktorá je bez problémov nasaditeľná aj medzi bežných užívateľov. Microsoft, ďakujeme!

Zdroje:

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/new-version-of-power-bi-report-server-now-available/

https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/powerbi-service-url-filters/

https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/reportserver-data-sources/

https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/reportserver-scheduled-refresh/

https://powerbi.microsoft.com/en-us/documentation/reportserver-configure-scheduled-refresh/

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-report-server-august-2017-preview-now-available/