Novinky v Power BI – Október 2017

Tento mesiac navonok síce nepribudlo veľmi veľa noviniek, ale pribudli 2 kritické novinky pre prezentáciu a interaktivitu v reportoch – záložky a prekliky. Poďme sa teda na ne v skratke pozrieť.

Všetky októbrové novinky sú zhrnuté v nasledujúcom videu. Pod ním nájdete v skratke zosumarizované všetky novinky.

Reporting

 • Záložky (zatiaľ iba v preview režime)
  Toto je jedna z najlepších funkcií za posledné mesiace. Venujem sa jej podrobne v samostatnom článku. Ide o to, že keď ste chceli spraviť v Power BI Desktope prezentáciu, tak bol problém v tom, že ste boli obmedzení len na vytvorenie X stránok, a preklikávanie medzi nimi. Minulomesačná aktualizácia pridala síce podporu pre preklik na detaily na ďalšiu stranu reportu (drillthrough), ale tento mesiac konečne pribudla podpora záložiek, ktorá umožní profesionálnu prezentáciu a tzv. storytelling podobne, ako ste na to zvyknutí napr. z PowerPointu alebo Tableau. Ide o to, že ak chcete zachytiť konkrétne stavy reportu, a prepínať sa medzi nimi, tak doteraz to bolo možné akurát tak fotením obrazoviek a prilepením do PowerPointu. Odteraz si môžete vytvárať záložky, ktoré zachytia stav grafov, ich viditeľnosť, zobrazenú stránku reportu, filtre, slicery, zoradenie, drillthrough a režim priblíženia aj zvýraznenia. Záložky sa vytvárajú a zobrazujú v paneli Záložky, ktorý zapnete cez nastavenia Power BI Desktopu medzi funkciami Preview. Následne môžete vytvárať záložky a prepínať sa medzi zachytenými stavmi reportu jednoduchým kliknutím na danú záložku:

  A okrem toho môžete aj priamo v Power BI Desktope prejsť do prezentačného režimu a vyskúšať si to, ako to bude vyzerať na serveri, resp. v cloude po publikovaní:
 • Tabla výberu
  Táto tabla slúži na zapínanie/vypínanie viditeľnosti vizualizácií. Slúži na to, aby ste v spolupráci so záložkami mohli danú vizualizáciu na danej záložke zobraziť alebo skryť podľa potreby. Pre účely prezentácie nie je teda už potrebné vytvárať kópie stránok s viacerými verziami pridaných/vymazaných grafov:
 • Odkazy na záložky pre vizuálne tvary a obrázky
  Po novom môžete pridať akciu prekliku na záložku pre vizuálne tvary a obrázky. Tým sa viete prekliknúť napr. na inú stránku s predvolenými filtrami. Ak keďže to umožňuje používať aj na obrázky, tak vďaka tomu KONEČNE môžete simulovať TLAČÍTKA v Power BI !
 • Zvýrazňovanie
  Toto je drobnosť, ktorá poteší, ak sa v záložkovej prezentácií potrebujete zamerať na jeden graf. Zapína sa to vpravo hore vo vlastnostiach grafu pod položkou Zvýrazniť, a toto nastavenie sa taktiež ukladá do nastavení záložiek:
 • Nastaviteľné štýly značiek v bodovom grafe
  V bodovom grafe môžete po novom nastaviť niekoľko štýlov značiek. Už nebudete mať iba bublinky, ale aj štvorčeky, trojuholníčky a diamanty 🙂
 • Zvýšený limit na počet bodov v bodovom grafe
  Počet bodov v bodovom grafe bol zvýšený na maximum 10 tisíc bodov na graf

Analytika

 • Rýchle merania pre živé pripojenia k Anaysis Services
 • Nové rýchle meranie – Celkový súčet z nových kategórií
  Umožňuje rýchlo vypočítať napr. sumár za nových zákazníkov za posledné obdobie
 • Podpora pre formátovanie buniek prebraté z Analysis Services
  Ak ste v OLAP kockách a Tabulare mali zadefinované podmienené formátovanie pre bunky, tak konečne sa preberá aj sem. Užitočné napr. vtedy, keď chcete zobraziť dynamicky inú menu pre každý riadok v tabuľke, čo síce Power BI priamo nevie, ale po novom to automaticky preberá z Analysis Services.

Konektivita

 • Konektor pre Verticu
 • Vylepšený SAP BW konektor – podpora pre dodatočné vlastnosti členov

Ostatné

 • Power BI Desktop vo Windows Store
  Power BI Desktop je dostupný už aj cez Windows Store. Výhody sú nasledovné:

  • netreba administrátorské oprávnenia na inštaláciu
  • Power BI Desktop sa sám automaticky aktualizuje, keď vyjde nová verzia
  • ľahšie nasadenie v podniku cez Microsoft Store for Business
  • automatická detekcia jazyka užívateľa pri každom spustení Power BI Desktopu
 • Zlepšený prístup k pomoci
  • v Power BI Desktope pribudol nový panel Pomocník:

Takže, toto je sumár za október. Nie je toho veľa, ale minimálne záložky a dostupnosť cez Windows Store posúvajú Power BI Desktop dopredu k masovejšiemu nasadeniu. A to je vždy dobrá správa 🙂