Publikovanie Power BI na vlastné vnútrofiremné servery – Power BI Report Server

Už je to takmer 2 roky, odkedy Microsoft uviedol Power BI. Umožňuje síce všetko od zberu dát, cez analýzy a reportovanie, ale publikovanie malo veľmi veľkú nevýhodu z pohľadu finančných a telekomunikačných firiem – dalo sa publikovať len do cloudu. Pôvodný termín publikovania na vlastné servery znel okolo roku 2018-2019, ale nakoniec sa Microsoft pochlapil, a už začiatkom júna 2017 vyšla možnosť publikovania na vlastné servery – Power BI Report Server. Poďme sa teda na to pozrieť, ako to celé bude fungovať.

Najprv sa pozrieme na to, ako funguje Power BI Desktop z technickej stránky. Je to aplikácia, ktorá okrem seba samej pri štarte spustí aj najnovšiu verziu SQL Server Analysis Services (SSAS) v powerpivotovom (čiže tabulárnom) móde. Áno, je to ten serverový PowerPivot, o ktorom sme písali už dávnejšie. Ten sa v aktuálnej verzii 2017 stará nielen o analýzu dát, ale aj o ETL, resp. predspracovanie dát a pripájanie k dátovým zdrojom. Editor dotazov v Power BI Desktope je v skutočnosti len užívateľské rozhranie na editáciu pripojení dátových zdrojov v Analysis Services, a viac-menej rovnaké, len mierne osekané rozhranie je použité aj v najnovších SSAS Tabular 2017. Na ten server sa dá pripojiť aj priamo z Excelu, len problém je v tom, že ten server vždy štartuje pri Power BI na náhodne vybranom porte, ktorý sa mení každým zatvorením/otvorením Power BI. A okrem iného sa tento server nemôže používať na iné účely ako pre aplikáciu Power BI, takže možno Vás trochu na začiatku sklamem…ale je to nevyhnutné na pochopenie toho, ako Microsoft zamýšľa publikovanie na vlastné vnútrofiremné servery.

Keď dáte publikovať do cloudu súbor Power BI (*.pbix), tak cloud rozdelí tento súbor na 2 časti:

 1. dátový model – ten je následne spúšťaný, spracovaný a aktualizovaný na Azure Analysis Services v cloude (cloudová verzia SSAS)
 2. reportovacia vrstva – to používa neznáme riešenie, pravdepodobne špeciálne upravený SharePoint Online – vychádzam z toho, že cca. ešte pred 3 rokmi, keď bolo Power BI ešte len v beta verzii, tak sa z neho dalo publikovať do SharePointu Online, čo neskôr MS zatrhol, a následne spustil cloudový Power BI. Takže buď to používajú stále to isté riešenie, alebo niečo iné…

Aktualizácia 1.11.2017: vyšla ďalšia verzia Power BI Report Servera, ktorá podporuje už všetky dátové zdroje z Power BI Desktopu. Takže už nie je potrebný osobitný SSAS Tabular, ako je popisované nižšie.

No a teraz konečne k tomu, ako je po novom vyriešené publikovanie na vlastné vnútrofiremné servery. Budete potrebovať najnovší SQL Server 2017, a z neho mať nainštalované tieto konkrétne služby:

 1. SQL Server Analysis Services (SSAS) Tabular – na hostovanie dátového modelu,
 2. Power BI Report Server – na hostovanie reportovacej vrstvy Power BI. Ide o upravené SQL Server Reporting Services,
 3. …a okrem toho aj upravenú verziu Power BI Desktopu, ktorá umožňuje priamo uložiť súbor *.pbix do Power BI Servera.

Power BI Report Server je dostupný iba pri službe Power BI Premium, a pri licencii SQL Server Enterprise per-core Software Assurance. Detaily nájdete v tomto článku.

Publikovanie bude možné momentálne len jedným spôsobom,aj keď existuje aj ďalší, neoficiálny spôsob. Tomu sa budeme venovať nižšie.

Najprv teda oficiálny spôsob:

 1. stiahnite, nainštalujte a spustite si upravenú verziu Power BI Desktopu pre Power BI Report Server

 2. pripojte sa k Analysis Services v live móde (ak potrebujete iné dátové zdroje, čítajte nižšie)
 3. vytvorte report

 4. uložte report na Power BI Report Server v menu File -> Save as -> Power BI Report Server

 5. následne choďte na Váš Power BI Report Server, a pokochajte sa svojím dielom 🙂

Majte však na pamäti nasledujúce obmedzenia:

 1. Power BI Report Server podporuje momentálne len jediný dátový zdroj – SSAS v live móde
 2. Dajú sa publikovať iba reporty, a nedajú sa z nich vytvárať tabule (dashboardy)
 3. Nefunguje Q&A (Otázky a Odpovede)
 4. Nefungujú mapy ArcGIS, vizuály jazyka R, a breadcrumby
 5. Zabezpečenie reportov je riešené rovnako ako v Reporting Services

OK, ale ako môžem používať aj iné dátové zdroje ako Analysis Services? Veď práve Power BI je o tom, že si môžem dať dokopy dáta z viacerých zdrojov, nie?! A máte pravdu – toto je vyriešené v nových SSAS 2017. Ku dňu vydania autori sľubujú podporu rovnakých dátových zdrojov ako v Power BI, ako aj podporu transformácií, resp. editor dotazov a jazyk M. Viac info v tomto článku 🙂

No a čo sa týka toho neoficiálneho spôsobu publikovania – tak tu Vám môžem prezradiť len to, že si musíte vhodným spôsobom “rozobrať” súbor *.pbix, časť uložiť na SSAS a časť na Power BI Report Server. Tento spôsob je vhodnejší, ak ste už investovali množstvo času do vývoja reportov v Power BI Desktope, a nechcete to celé vytvárať odznovu. O tom ale bližšie na našich školeniach Power BI 🙂

Takže, konečne Microsoft vyslyšal naše modlitby, a konečne je Power BI použiteľné aj vo veľkých firmách, tak ako to malo byť aj od začiatku. Síce trochu neskoro, ale predsa. Microsoft, veľká vďaka!!! 🙂