Nový Power BI Report Server – verzia Marec 2018

Po dlhšom čase nás Microsoft znova potešil novšou verziou vnútrofiremného Power BI Report Servera. Poďme sa pozrieť, aké novinky prináša, a ktorým smerom sa pravdepodobne bude vyvíjať do budúcnosti.

Aktualizácia 16.8.2018: Dnes vyšla nová verzia Power BI Servera, verzia August 2018. Viac informácií nájdete v tomto článku.

Marcový Power BI Report Server je založený na marcovej aktualizácii Power BI Desktopu. Takže podporuje presne všetku tú funkcionalitu, ktorá je v marcovom Power BI Desktope. Čo sa týka ostatných noviniek, tak tentokrát nie sú žiadne – Microsoft proste len aktualizoval server tak, aby bol v súlade s poslednou verziou Power BI Desktopu, pretože od poslednej verzie už uplynulo takmer 5 mesiacov. Takže nasleduje stručný zoznam noviniek z Power BI Desktopu, ktoré sem pribudli od poslednej verzie Power BI Report Servera:

 • podmienené formátovanie v tabuľkách a maticiach
 • formátovanie polí v tabuľkách a maticiach
 • responzívne slicery
 • podpora záložiek
 • filtrovanie reportu pomocou výberu vo viacerých vizuáloch súčasne
 • synchronizácia slicera na viacerých stranách reportu
 • všetky novinky v DAXe od októbra 2017
 • podpora preberania podmieneného formátovania z OLAP kociek
 • zlepšený výkon v režime DirectQuery

A kam sa uberá Power BI Report Server v blízkej budúcnosti? Podľa plánov bude pokračovať vo vychádzaní niekoľkokrát ročne, vždy s podporou funkcionality z aktuálneho Power BI Desktopu. Konkrétne podľa Riccarda Mutiho, Principal Group Program Managera v Microsofte pre Power BI a SQL Server Reporting Services:

 • Power BI Report Server bude vychádzať každé 4 mesiace,
 • SQL Server Reporting Services budú aj naďalej vychádzať ako súčasť SQL Servera aj Power BI Report Servera,
 • Cloudová funkcionalita Power BI sa neplánuje migrovať do Power BI Report Servera, pretože Power BI je už od začiatku stavané ako cloudová služba,
 • Power Query bude dostupné nielen v Power BI a Exceli, ale aj v Report Builderi pre SSRS, a potenciálne aj v iných produktoch Microsoftu,
 • mobilné Datazen reporty budú v SSRS aj naďalej, ale pre nové reporty sa odporúčajú viac mobilné reporty Power BI,
 • Power BI bude podporované na SharePointe iba v režime embedovania reportov do web partov,
 • Power View bolo kompletne premigrované zo SharePointu do Power BI, okrem Data Alertov, ktoré budú implementované do Power BI niekedy v budúcnosti,
 • Web part Power BI pre SharePoint bude niekedy v budúcnosti aktualizovaný tak, aby okrem cloudových reportov Power BI podporoval aj reporty z Power BI Report Servera,
 • tím Power BI Report Servera sa plánuje v najbližšej dobe zamerať na export reportov, a automatické posielanie reportov cez e-mail

Takže, tentokrát nič prelomové, ale aspoň máme v Power BI Report Serveri všetky skvelé veci uvedené počas posledného polroka. A hore uvedený zoznam plánov dáva dôvod tešiť sa aj na ďalšie vydania Power BI Report Servera. Vďaka! 🙂

Zdroj:

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-report-server-update-march-2018/