Power BI Report Server – ako zobraziť report na celú obrazovku

Power BI Report Server umožňuje zobrazovať reporty na celú obrazovku, po slovensky akože fullscreen. Túto funkciu oceníte, keď potrebujete použiť report na prezentácii, spolu so všetkou jeho interaktivitou, a zároveň odstrániť všetky okolité rušivé prvky. Preto sa teraz na to pozrieme.

Táto finta je veľmi jednoduchá, a používa sa okrem prezentovania aj na to, aby ste mohli vložiť report do webstránok vo vašich vnútrofiremných webových aplikáciách – napr. na SharePoint alebo do intranetu. A najmä už nebudete potrebovať export reportu do PowerPointu.

Vo všetkých prípadoch je potrebné pridať do URL, ktorým zobrazujete report, jeden dodatočný parameter. A to parameter “rs:embed” nastavený na hodnotu “true”.

A ako na to?

Otvorte si ľubovoľný report na Power BI Report Serveri. Ja otvorím napr. tento report v adresári “reporty”:

Teraz prejdite vo vašom webovom prehliadači do riadku s adresou webstránky. Každý report na serveri má totižto priradený svoju jedinečnú adresu. V mojom prípade je tam napísané niečo takéto:

http://raketa/reports/powerbi/reports/NasReport

A teraz len do toho URL pridáme hore uvedený parameter, podľa pravidiel klasických URL parametrov, takto:

1) ak ešte nie sú v URL zadané žiadne parametre – čiže v celej URL ešte nevidíte otáznik, tak pridajte na koniec “?rs:embed=true”

2) ak už sú v URL zadané nejaké parametre – čiže v celej URL sa niekde už nachádza otáznik, tak pridajte na koniec “&rs:embed=true”

V mojom prípade nemám zadané žiadne parametre, a teda výsledná URL po pridaní tohto parametra bude:

http://raketa/reports/powerbi/reports/NasReport?rs:embed=true

Keď ju dáme zobraziť vo webovom prehliadači, tak výsledok bude vyzerať takto:

Vidíte, že celý rámček Power BI Report Servera okolo reportu zmizol. Čo ale s tým rámčekom webového prehliadača?

Aj to je jednoduché – skryjete ho prepnutím webstránky do celoobrazovkového režimu. V každom jednom prehliadači na to slúži kláves F11. Po jeho stlačení už budeme mať presne to, čo sme chceli:

Takže takto jednoducho viete zobraziť reporty v Power BI Report Serveri na celú obrazovku, alebo ak chcete na fullscreen. Bolo by dobré na to mať tlačítko, ale aj to snáď časom dorobia. Dovtedy to snáď prežijete pomocou pridávania tohto parametra 🙂

Aktualizácia 29.9.2019: Tlačítko na prechod na fullscreen pre všetky reporty sa dá pridať do prehliadača jednoduchým postupom. Viac detailov v tomto článku.