Power BI Data Gateway – brána pre cloud Power BI

Power BI Data Gateway je relatívne nezaujímavý komponent, avšak potrebný, keď uvažujete o nasadení Power BI v cloude. Jeho úlohou je prepojiť cloud s vašimi databázami, resp. dátovými zdrojmi vo vnútri vašej firmy. Preto sa naňho teraz v stručnosti pozrieme.

Power BI Data Gateway vznikol už hneď pri spustení cloudu Power BI. Je potrebný pri nasadení reportov do cloudu, ktoré používajú dátové zdroje vo vnútri vašej firmy. Je však úplne zbytočný, ak používate Power BI bez cloudu.

Aktualizácia: Power BI Data Gateway bol medzičasom premenovaný na “Data Gateway”, resp. “Power Platform Data Gateway”. Po slovensky jednoducho “Brána údajov”.

Power BI Data Gateway, resp. Brána údajov Power BI, je aplikácia zadarmo, ktorú stiahnete z cloudu Power BI. Má jednu jednoduchú úlohu – povedať cloudu, kde sa nachádzajú vaše databázy vo vnútri vašej firmy, a zároveň spraviť cestu k tomu, aby sa cloud pri aktualizácii dát v reportoch dostal do databáz vo vašej firme, ktoré sú za štandardných okolností samozrejme neprístupné z internetu. Používa sa aj pri dotazovaní sa na dáta pri režime DirectQuery a Live, resp. pripojení naživo. Viac o nich píšem v mojej knihe. Power BI Data Gateway však nie je potrebný pre dátové zdroje, ktoré sú dostupné z internetu, resp. z cloudu – ako napr. Office 365, SharePoint Online či SalesForce. To aj dáva celkom logiku, veď na čo by ste aj potrebovali ísť cez bránu, ak tomu nič nebráni v ceste… A preto väčšina z týchto zdrojov nie je ani dostupná pri použití tejto brány, lebo je to úplne zbytočné.

Dajte si však pozor, že niektoré dátové zdroje môžu byť umiestnené v cloude, prístupné priamo odkiaľkoľvek na svete, a predsa je potrebná brána na prístup k nim. Ide napríklad o MySQL, PostgreSQL, ODBC, či iné dátové zdroje, pre ktoré Power BI vyžaduje povinne použiť túto bránu. Jedným z dôvodov je to, že na tejto bráne musia byť nainštalované ovládače, napríklad ovládače pre daný databázový systém, ku ktorému sa pokúšate pristupovať, a to Microsoft nevie zabezpečiť automaticky vo svojom cloude. Databázy bývajú v rôznych verziách, s rôznymi nastaveniami ovládačov, takže to takto Microsoft jednoducho prehodil na vás. Zoznam takýchto dátových zdrojov nájdete v oficiálnej dokumentácii k dátovým zdrojom. Tam si nájdite v tabuľke svoj dátový zdroj, z pozrite sa pri ňom do stĺpca “Gateway (required)”. Ak je tam napísané “Yes”, tak musíte povinne použiť túto bránu pri automatickej aktualizácií dát pre tento dátový zdroj.

Takisto, ak používate vlastné dátové konektory v Power BI, tak je potrebné ich nasadiť na túto bránu, a používať túto bránu pri automatickej aktualizácii dát. Viac informácií v oficiálnej dokumentácii.

A aká je architektúra tejto brány? Najlepšie to vystihuje tento obrázok:

Obrázok je prebratý z tejto stránky, na ktorej nájdete aj podrobnejšie vysvetlenie, ako to funguje, ako aj presný návod k inštalácii. V skratke to funguje tak, že keď si v cloude dáte aktualizovať údaje v reporte, tak sa vytvorí dotaz, ktorý cez infraštruktúru cloudu dobublá až do vašej firmy, ku vašej inštalácii brány Power BI (brána Power BI periodicky kontroluje frontu v cloude, či sú tam nejaké dotazy na spracovanie, a preto väčšinou netreba nič otvárať na firewalloch – používa to protokol HTTPS). Tá tento dotaz následne presmeruje na daný dátový zdroj vo vnútri vašej firmy, dátový zdroj (napr. databáza) tento dotaz spracuje, a cez bránu pošle výsledky naspäť do reportu v cloude. Takto to funguje aj v režime DirectQuery, a preto musíte rátať aj s miernym oneskorením pri preklikoch v reportoch.

Power BI Data Gateway sa inštaluje v dvoch režimoch:

  1. on-premises data gateway (historicky nazývaný aj Enterprise Gateway) – alebo inak nazývaná podniková brána Power BI
  2. on-premises data gateway – personal mode – alebo inak nazývaná osobná brána Power BI

Rozdiely v nich sú nasledovné:

Podniková brána Power BI sa inštaluje pri firemnom použití, keď potrebujete centrálne manažovať prístupový bod pre cloud pre všetkých užívateľov súčasne. Beží pod jedným spoločným technickým účtom Power BI, zvyčajne vyhradenom len na tento účel. A je potrebné nastaviť mapovanie identít z cloudu na identity vo vašej firme, resp. vo vašom vnútropodnikovom Active Directory. Podporuje všetku funkcionalitu Power BI, a okrem Power BI sa dá používať aj pre Power Apps, Power Automate (historicky MS Flow), Azure Analysis Services, a aplikácie Azure Logic.

Osobná brána Power BI sa inštaluje väčšinou len vtedy, keď reporty vytvára iba jeden používateľ, zvyčajne len pre seba. Nastavenia dátových zdrojov na bráne sa nedajú zdieľať s ostatnými užívateľmi. Okrem toho, túto bránu viete použiť iba pre Power BI, a len pre naplánovanú aktualizáciu údajov v reportoch. Nedá sa použiť pre režim DirectQuery ani Live, a ani pre žiadne iné aplikácie okrem Power BI.

Takže bránu inštalujete v režime podnikovej brány pri bežnom nasadení vo firme, a osobnú zvyčajne len na jednoduché testovanie prvotnej funkcionality. Medzi týmito dvoma režimami sa rozhodujete pri inštalácii tejto brány.

Power BI Data Gateway však nepodporuje všetky dátové zdroje. Zoznam aktuálne podporovaných dátových zdrojov nájdete na oficiálnom webe Power BI na tejto stránke, a podporu brány pre daný dátový zdroj nájdete v tabuľke pri danom dátovom zdroji v stĺpci “Gateway (supported)”. Našťastie sa tento zoznam každým mesiacom rozširuje.

To je teda v skratke o Power BI Data Gateway, resp. o bráne údajov Power BI. Je to nevyhnutný komponent, ak publikujete reporty do cloudu, ktoré používajú databázy a iné dátové zdroje vo vnútri vašej firmy. Je však nepotrebná, ak používate v reportoch dátové zdroje na internete, resp. v cloude, prípade ak používate Power BI Report Server pri vnútropodnikovom nasadení bez cloudu. A to je o nich v skratke asi tak všetko 🙂

Zdroj obrázka: https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/service-gateway-getting-started