Veľké novinky v Power BI plánované do októbra 2018

Microsoft opäť prekvapil, a počas posledného Business Application Summitu ohlásil veľké novinky v Power BI v nadchádzajúcich mesiacoch. A viaceré z nich sú už dlho očakávané užívateľmi. Preto sa na ne teraz pozrieme bližšie.

Nasledujúce screenshoty pochádzajú poväčšinou zo záznamu z videa z hore uvedenej konferencie, a ide zatiaľ o nedokončenú funkcionalitu. Prisľúbili však, že všetku túto funkcionalitu by mali vyrolovať do Power BI najneskôr v októbri 2018. A to sú veľmi dobré správy!

Export reportov z Power BI Desktopu do PDF

Do Power BI Desktopu konečne pribudne možnosť exportovať reporty do PDF, a tým pádom aj nepriamo ich konečne tlačiť! Toto je jedna z najočakávanejších funkcionalít, ktorú zatiaľ nemá ani cloud, ani Power BI Report Server. Export funguje tak, že vyexportuje všetky strany reportu do jednotlivých strán v PDFku. A túto funkcionalitu už nájdete v augustovom vydaní Power BI Desktopu, aj Power BI Report Servera. Viac o tom v tomto článku.

Nový dizajnér dátového diagramu

Pre tých užívateľov, ktorí majú v dátovom modeli desiatky až stovky tabuliek, pribudne praktická novinka – vylepšený dizajnér dátového modelu. Dátový model sa bude dať v dizajnéri vzťahov/prepojení rozdeliť na viacero poddiagramov, resp. Subject Areas, vďaka ktorým sa bude ľahšie pracovať s veľkými dátovými modelmi. Pribudne ako ďalšia ikonka vľavo hore:

Takisto konečne pribudne všetka funkcionalita z podkladových SQL Server Analysis Services, resp. SSAS Tabularu. Bude možné vybrať viacero objektov naraz, a nastaviť hromadne ich vlastnosti:

Pribudne aj možnosť Display Folders, ktorá umožňuje zoskupiť stĺpce, merítka a ostatné objekty dátového modelu do adresárov a podadresárov:

Zložené modely

Funkcionalita už dostupná od júlového vydania Power BI Desktopu v preview režime. Umožňuje kombinovať všetky dátové zdroje vo všetkých režimoch dokopy v jednom dátovom modeli. Ak ste predtým chceli používať niektorý zdroj v režime DirectQuery, tak ste boli obmedzení v dátovom modeli len na tabuľky z tohto dátového zdroja. Po novom môžete kombinovať dokopy ľubovoľný počet dátových zdrojov DirectQuery s dátovými zdrojmi v klasickom režime importu. V blízkej dobe pribudne možnosť kombinovania aj so zdrojmi v režime Pripojenia naživo/live (ako napr. OLAP kocky, SSAS Tabular, Azure Analysis Services, dátové modely v cloude Power BI, a pod.).

Podpora vzťahov M:N

V rámci Zložených modelov konečne pribudla možnosť prepájať tabuľky pomocou prepojení typu M:N, resp. many-to-many! Konečne už nemusíte bojovať s podmienkou, že aspoň na jednej strane prepojenia musí byť stĺpec s unikátnymi hodnotami. A môžete prepájať tabuľky rovnako jednoducho ako v Accessi. Detailne som to už rozobral v tomto článku.

Podpora predpočítaných agregátov pre veľké dáta

Pracujete s veľkými, resp. obrovskými dátami v desiatkách či stovkách terabajtov? Pre Power BI už ani toto nebude problém. Po novom budú podporované agregácie, čiže predpočítané zagregované tabuľky, z ktorých Power BI bude primárne ťahať výsledky, aby zakaždým nemuselo prechádzať všetky detailné riadky. Podpora prekliku na detailné riadky samozrejme stále ostane k dispozícii. Týmto sa zleje dokopy funkcionalita OLAP kociek a SSAS Tabularu, so všetkými ich pozitívami. A rýchlosť? Na demonštračnom videu bola prezentovaná tabuľka s 1 biliardou riadkov (vo videu americkej angličtine 1 trillion – milión miliónov alebo tisíc miliárd riadkov). Objemovo okolo 1/4 PB dát, resp. 250 000 GB dát! Vykresľovanie grafov aj prekliky v reporte boli okamžité. Čo viac si už môže užívateľ želať?

Integrácia SQL Server Reporting Services do cloudu Power BI

Ak používate Power BI Report Server, tak máte možnosť používať popri reportoch Power BI aj reporty Reporting Services už od začiatku. Po novom bude možné tieto reporty používať aj v službe Power BI, resp. cloude Power BI! Pribudnú do menu popri ostatných reportoch, so všetkými ich možnosťami, ako je napr. export do PDF alebo Excelu:

Power Query integrované do webového prehliadača v rámci Azure Data Lake

Power Query je top ETL nástroj pre prípravu a transformáciu dát v Exceli, Power BI a SSAS Tabulare. Po novom prichádza aj do technológie Azure Data Lake, kde bude možné nielen vykonávať všetky operácie Power Query, ale môžete napojiť výsledok na ďalšie systémy! Zdá sa, že Integration Services v SQL Serveri zachvíľu odzvoní:

Predpripravené motívy reportov

V Power BI je už nejaký čas ukrytá možnosť vytvárania motívov pre reporty. Píšem o nich aj v mojej knihe o Power BI. Táto funkcionalita umožňuje rýchlo nastaviť branding reportu či veľkosť fontov podľa vašich požiadaviek. Na to ste ale relatívne komplikovane museli predtým pripraviť súbor vo formáte JSON podľa dokumentácie. Po novom pribudnú do Power BI predpripravené motívy priamo v hlavnom menu:

Dynamické formátovanie vlastností vizuálov pomocou vzorcov v jazyku DAX

Vlastnosti vizuálov v Power BI bude možné po novom nastavovať nielen staticky, ale aj dynamicky pomocou vzorcov v jazyku DAX! Čiže ak budete potrebovať dynamicky nastaviť farby v grafoch, veľkosti fontov, formátovanie hodnôt (napr. v jednom riadku ako sumu a v ďalšom ako percentá), tak odteraz to bude podobne jednoduché ako vytvoriť vypočítaný stĺpec či merítko. Po novom pribudne táto možnosť do formátovacieho panelu, pod maliarsky valček, kde sa nastavujú vlastnosti vybraného vizuálu. Ak daná vlastnosť podporuje toto nové nastavenie, bude pri nej tlačítko “fx”, ktoré zobrazí okno pre zadanie vzorca v jazyku DAX:

Zo začiatku to bude dostupné iba pre niektoré vlastnosti, ale v priebehu ďalších a ďalších mesiacov to má pribudnúť ku komplet všetkým vlastnostiam vo formátovacom paneli. Bravo!!!

Podpora pre rozklikávanie cez +/- v maticiach, ako v excelovských kontingenčkách

Po rokoch Microsoft konečne pridá do vizuálu matice možnosť rozklikávania/sklikávania kategórií cez symbol +/- , tak ako to poznáte z Excelu! Tým konečne pribudne jedna z TOP 3 požiadaviek od užívateľov, a konečne aj bežní užívatelia budú môcť pracovať s reportami podobne ako s kontingenčkami v Exceli:

Podpora pre umelú inteligenciu, integrácia s jazykom Python, analýza sentimentu komentujúcich, a pod.

Do Power BI prichádza hromada funkcií pre umelú inteligenciu a dolovanie dát, resp. data mining – ako napr. integrácia s jazykom Python (ak vám náhodou nestačil už predtým R Script), nové funkcie v Power Query na analýzu sentimentu užívateľov z ich komentárov, či napr. nový dátový zdroj AI Transforms:

Power Query – profilovanie dát, extrahovanie dát z PDF a pod.

Do Power Query pribudne dlho sľubované načítavanie dát z PDF súborov (ktoré tam malo byť už na prelome rokov 2017/2018), a takisto aj profilovanie dát:

Podpora Intellisense pre jazyk M v Power Query

Po dlhých rokoch sa konečne dočká podpory Intellisense, čiže automatického ponúkania a doplňovania funkcií, aj editor jazyka M v Power Query. Objaví sa v Pokročilom editore, v riadku so vzorcami aj v okne na pridávanie vlastných stĺpcov. Samozrejme aj s ofarbovaním príslušných blokov textu. Takže konečne sa z pravekého textového editoru stane poriadny novodobý editor jazyka M:

Zdá sa vám, že v Microsofte preradili na vyššie obrátky? Tak sa poriadne držte! Októbrové vydanie Power BI bude nabité desiatkami nových funkcií, z ktorých väčšina sú najžiadanejšie funkcie z komunity aj z podnikovej sféry. A bez zmeny nezostane žiadny z komponentov Power BI. Všetky plánované funkcie na ďalšie mesiace nájdete v tomto článku. A verte, že nás ešte čaká obrovská nádielka nových funkcií ešte v tomto roku!

Zdroje:

https://www.microsoft.com/en-us/businessapplicationssummit/video/BAS2018-204

https://docs.microsoft.com/en-us/business-applications-release-notes/october18/intelligence-platform/planned-features