Zdieľanie reportov v cloude konečne funguje

Microsoft pred 2 dňami spravil po dlhšom čase správnu vec – konečne povolil priame zdieľanie reportov v cloude Power BI. Akokoľvek neuveriteľne to znie, tak napriek tomu, že služba Power BI je tu už tretí rok, tak doteraz nemala možnosť priamo zdieľať reporty vybraným užívateľom. Bola možnosť zdieľať dashboardy, ale nie jednotlivé reporty. Ako keby Microsoft nechcel, aby Power BI používali firmy… Ešte úsmevnejší je fakt, že zdieľanie reportov funguje už od júna minulého roka vo vnútrofiremnom Power BI Report Serveri. Každopádne, teraz to tam konečne už je, a konečne to funguje tak, ako v každom jednom slušnom reportovacom systéme.

Zdieľanie reportov je funkcionalita dostupná iba cez Power BI Pro, resp. Power BI Premium. A všetci užívatelia, ktorí chcú k takýmto reportom pristupovať, potrebujú mať tiež licenciu Power BI Pro, resp. Premium. Vďaka novinke z novembra, ktorá takmer zapadla prachom medzi tonou iných noviniek, je konečne možné zdieľať reporty a dashboardy aj s užívateľmi mimo svojej organizácie. Nádhera.

Funkcia zdieľania sa nachádza zhruba na rovnakom mieste vpravo hore nad reportom, ako to je aj pri dashboardoch – je tam tlačidlo Zdieľať:

Po kliknutí naň sa zobrazí ponuka Zdieľať zostavu:

V tomto menu vyberiete užívateľov, ktorým chcete zdieľať report, a kliknete na tlačidlo Zdieľať. A ak ste im nedali odoslať e-mailovú pozvánku, tak dole nájdete URL odkaz, cez ktorý si danú zostavu budú môcť zobraziť.

Ak by niektorému užívateľovi náhodou nechcelo zobraziť niektoré vizuály, tak bude potrebné udeliť mu prístup k príslušnej dátovej množine. Postup na vyriešenie nájdete v tomto článku.

Takže konečne máme funkčné zdieľanie reportov aj v cloude Power BI, a funguje tak, ako to všetci už zo začiatku očakávali.

Zdroj:

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/share-reports-with-your-teams-and-partners/