Ako vložiť report Power BI do webovej stránky

Power BI umožňuje toho oveľa viac ako iba publikovanie reportov. V rámci tej tony vecí, ktoré cloud Power BI poskytuje, je zaujímavá možnosť vložiť report Power BI do webovej stránky. Tak, aby sa mohla vaša štatistika tváriť ako súčasť konkrétnej webovej stránky, ktorá obsahuje aj iné informácie – napr. ak pracujete na SharePointe. A keďže je to veľmi využiteľná funkcionalita, tak si teraz ukážeme všetky jej možnosti.

Existujú minimálne 4 hlavné možnosti, ako môžete vložiť report Power BI do webovej stránky, na ktoré nepotrebujete programátorské schopnosti. Okrem týchto možností existuje samozrejme aj Power BI Embedded, ale na to potrebujete vedieť základy programovania s webovými službami a prácu s aplikáciami Azure, čo je pri jednoduchom publikovaní reportu na webstránku viac ako nepraktické a zdĺhavé. Preto sa to používa iba niektorých v informačných systémoch ako reportingový podsystém. My sa však teraz zameriame iba na tie spôsoby, ako vložiť report Power BI do webovej stránky bez akéhokoľvek programovania. Vo všetkých prípadoch plne funguje všetka interaktivita aj prekliky v reporte.

Každý spôsob má svoje požiadavky na licencie Power BI, ktoré nájdete spomenuté v texte pri danom spôsobe publikovania. Prehľad licencovania Power BI nájdete v tomto článku.

Vo všetkých prípadoch použijeme report, ktorý bol vytvorený v tomto článku. Na konci toho článku nájdete odkaz na jeho stiahnutie. Pred vyskúšaním možností nižšie si ho musíte stiahnuť a vypublikovať do svojho konta Power BI v cloude. Report vyzerá takto:

Pri publikovaní na vnútrofiremný Power BI Report Server máte iba jedinú možnosť – vloženie odkazu na report do stránky cez iframe HTML tag. Návod ako zistiť tento odkaz nájdete v tomto článku. Zvyšok tohto článku sa bude venovať už iba cloudu Power BI.

Verejné publikovanie pre všetkých

Verejné publikovanie je publikovanie reportu takým spôsobom, že report môže vidieť ktokoľvek na svete, kto sa dostane na danú webovú stránku, alebo k odkazu na zdieľanie. Používa sa vtedy, keď publikujete verejné informácie (napr. výročná správa firmy, verejné štatistiky v štátnej správe a pod.). Prípadne ak si nemôžete dovoliť platiť licenciu Power BI Pro, a tento spôsob publikovania buď nie je pre vás bezpečnostné riziko, alebo je to akceptovateľné riziko. Tento spôsob publikovania totižto ako jediný funguje aj pre licenciu Power BI Free.

Keď chcete vložiť report Power BI do webovej stránky týmto spôsobom, tak si ho otvorte v cloude Power BI. Následne kliknite v ľavom hornom reportu na menu Súbor, a potom na položku “Publikovať na webe”:

Poznámka: Ak tam tú položku nevidíte, tak pravdepodobne ste vytvorili report, pri ktorom táto funkcia nie je podporovaná. Napr. ak máte v reporte DAX row-level security, alebo používate pripojenie Live/Naživo k Analysis Services. Zoznam všetkých dôvodov nájdete v oficiálnej dokumentácii.

Pri prvom zavolaní tejto funkcie na reporte budete musieť potvrdiť toto bezpečnostné upozornenie, kliknutím na tlačidlo “Vytvoriť vkladací kód”, inak vás to nepustí ďalej:

Následne sa objaví okno s vygenerovanými vkladacími kódmi:

V prvom políčku máte odkaz, ktorý sa dá poslať napr. e-mailom, po kliknutí na ktorý sa otvorí tento report. V druhom políčku máte HTML kód vo formáte iframe tagu, ktorý stačí vložiť na vašu webovú stránku (ak to podporuje). Takto bol vypublikovaný aj vzorový report na konci tohto článku. Dajte si však pozor, že nemáte absolútne žiadnu kontrolu nad tým, kto si ten link bude posielať a kam ho bude posielať, a viete to publikovanie iba zrušiť. Ak vám to však nevadí, tak je to v poriadku. Vypublikovaný report vyzerá vložený na stránke potom napr. takto (je interaktívny, poklikajte si):

V niektorých prípadoch je potrebné ešte otvoriť tú webstránku, a potvrdiť na nej zobrazenie reportu. To je potrebné spraviť iba jednorazovo pre všetkých. Takže po vložení na webovú stránku si otestujte, či sa report naozaj zobrazí, a ak náhodou nie, tak odkliknite to hlásenie, ktoré tam uvidíte. Potom to už bude fungovať všetkým užívateľom, aj tým bez konta Power BI.

Bezpečné publikovanie len pre oprávnené osoby

Toto je relatívne nový spôsob vkladania na webové stránky cez iframe HTML tag. Takto publikovaný report sa zobrazí iba tým užívateľom, ktorí majú konto Power BI, a majú oprávnenie prezerať si report (čiže je pre nich vyzdieľaný). Všetci, ktorí sa chcú dostať k tomuto reportu, budú potrebovať licencie Power BI Pro alebo predplatné Power BI Premium. Na druhej strane, máte plnú kontrolu nad tým, komu sa zobrazí report a komu nie. Čiže ste chránení aj pred nekontrolovaným preposielaním odkazov, ako tomu nebolo v prvom spôsobe publikovania vyššie.

Keď chcete vložiť report Power BI do webovej stránky týmto spôsobom, tak postup je jednoduchý. Otvorte si report v cloude Power BI. Následne kliknite v ľavom hornom reportu na menu Súbor, a potom na položku Vloženie:

Následne sa otvorí takéto okno, kde podobne ako v prvom prípade máte vkladacie kódy. V prvom políčku máte odkaz, ktorý sa dá poslať napr. e-mailom, po kliknutí na ktorý sa otvorí tento report. V druhom políčku máte HTML kód vo formáte iframe tagu, ktorý stačí vložiť na vašu webovú stránku (ak to podporuje):

Rozdiel v tomto prípade je však v tom, že tentokrát sa report zobrazí iba tým užívateľom, s ktorými ste ho zdieľali (ktorým ste ho dali vyzdieľať). Ak ho skúsi otvoriť buď neprihlásený užívateľ, alebo užívateľ bez konta Power BI, tak ho to vyzve k prihláseniu sa do Power BI:

Po úspešnom prihlásení sa a overení oprávnení k reportu, sa report zobrazí užívateľovi.

Ako vložiť report Power BI na SharePoint 2010 – 2019

Ak chcete vložiť report Power BI na SharePoint, tak je to možné dvoma spôsobmi, oboma na novej sharepointovej stránke:

  1. verejný report, ktorý majú vidieť všetci bez zabezpečenia, pridáte rovnako ako pri prvej možnosti publikovania,
  2. súkromný report, ktorý majú vidieť iba oprávnení užívatelia, pridáte cez platenú webovú časť nazvanú Power BI Tiles for SharePoint. Funguje na podobnom princípe ako Power BI Tiles pre Office. Táto webová časť však funguje iba pre SharePoint 2016 a novší.

Ak máte SharePoint 2010 alebo 2013, prípadne vám nevyhovuje ani jedna z týchto možností, tak skúste 2. možnosť zhora v tomto článku. Inak vám nezostáva nič iné, iba použiť Javascript cez Power BI Embedded.

Ako vložiť report Power BI na SharePointe Online

Toto bol historicky prvý spôsob publikovania reportov, ktorý fungoval približne rok pred oficiálnym spustením Power BI. Potom nejaký čas nefungoval, a tým spôsobom ako funguje dnes, začal fungovať až po nejakom čase. Každopádne, je celkom jednoduchý. Na publikovanie pre ostatných kolegov (nie iba pre seba) budete potrebovať licenciu Power BI Pro alebo Power BI Premium.

Keď si otvoríte svoj SharePoint Online, tak si na ňom dajte vytvoriť novú stránku. Ak sa to náhodou spýta, či chcete vytvoriť starý typ stránky alebo moderný, tak vyberte moderný. A ak sa to nespýta nič, tak pravdepodobne vytvárate moderný typ stránky. To je dôležité vedieť kvôli tomu, že vkladanie reportov týmto spôsobom je podporované iba pre moderné stránky. Pre ostatné prípady použite druhý spôsob vkladania od začiatku tohto článku.

Prejdite teda na SharePoint Online, a dajte vytvoriť novú stránku. V tomto príklade sme vytvorili stránku s názvom “Test Power BI”. Potom pridajte na stránke novú webovú časť pre Power BI, kliknutím na ikonku “+”, a vybratím položky “Power BI”:

Na toto miesto sa pridá nová webová časť pre report Power BI, a v nej kliknite na tlačidlo “Pridať zostavu”:

Na pravej strane okna prehliadača sa otvorí panel, kde budete musieť zadať prepájací kód pre SharePoint Online:

Prepájací kód získate priamo v Power BI.

Otvorte si teda nové okno prehliadača, prihláste sa v ňom do svojho účtu Power BI, a otvorte si report, ktorý chcete vložiť do SharePointu Online. Potom kliknite vľavo hore na menu Súbor => “Vložiť do SharePointu Online”, a zobrazí sa vám okno s prepojením, ktoré potrebujete:

Skopírujte si celú tú adresu do schránky, a potom ju prilepte do okna v SharePointe Online, kde ste naposledy prestali:

Následne už iba vyberte prvú stránku reportu, ktorá sa zobrazí, a prípadne zapnite pod tým aj navigačnú tablu či filtrovaciu tablu, a report sa zobrazí v okne webovej časti. Potom už len na tú stránku pridajte prípadný ďalší obsah, dajte vypublikovať stránku (kliknutím na tlačidlo “Publikovať” vpravo hore), a máte to hotové 🙂 Report však uvidia iba tí kolegovia či externisti, ktorí majú prístup k tejto sharepointovej stránke, a zároveň je pre nich vyzdieľaný report Power BI. Čo znamená, že všetci musia mať licenciu Power BI Pro alebo Power BI Premium.


Takto teda viete vložiť report Power BI do webovej stránky. Možností je viacero, ale najpoužívanejšie asi budú tie prvé dve možnosti. Podľa toho, aké licencie Power BI máte, a ako bezpečné to chcete mať. Výber možnosti je potom už relatívne priamočiary. Aj keď, vždy sa dá všetko skomplikovať 🙂