Koľko dát zvládne Power BI?

Ak ste si už niekedy dávali túto otázku, a nevedeli ste nikde nájsť konkrétnu odpoveď, tak ste asi boli na pochybách, koľko toho Power BI zvládne. Keďže ale na pozadí pracuje náš starý známy PowerPivot v jeho najnovšej verzii, tak rýchla odpoveď je – “veľa”. Veľmi veľa. Pre konkrétne čísla čítajte ďalej.

Základom je vychádzať z obmedzení, ktoré platia pre PowerPivot, a o ktorých som písal už v tomto článku spred takmer 3 rokov. Veci sa odvtedy veľmi nezmenili, ale vďaka tomu, že pri spracovaní dát v Power BI idete aj cez Power Query, aj limity sú mierne inak nastavené, tak je to trochu iné, ako keby ste používali iba čistý PowerPivot či SSAS Tabular.

Limity sú teda nasledovné:

Počet tabuliek v modeli: 2,147 mld.
Počet stĺpcov v dátovom modeli: 16 000 (viď screenshot nižšie)
Počet stĺpcov v 1 tabuľke: 2,147 mld. 15 999 (16 000 stĺpcov v modeli mínus 1 interný skrytý stĺpec RowNumber, ktorý sa nachádza v každej tabuľke)
Počet merítok v modeli: 2,147 mld.
Počet riadkov v jednej tabuľke: 1 999 999 997 (necelé 2 mld.) neobmedzený
Max. dĺžka jedného reťazca: 512 MB (cca. pol miliardy znakov)
Max. dĺžka reťazca pre niektoré funkcie pre prácu s reťazcami: cca. 2 milióny znakov
Maximálna dĺžka názvu objektu (tabuľky, stĺpca, merítka, hierarchie): 100 znakov
Maximálny počet spracovateľných riadkov v režime DirectQuery: 1 milión

Pri prekročení limitu 16 000 stĺpcov v dátovom modeli sa zobrazí nasledovné chybové hlásenie:

No a samozrejme je potrebné myslieť na ďalšie obmedzenia, v závislosti od toho, kam súbory publikujete.

Obmedzenia cloudu

Maximálna veľkosť súboru PBIX: 1 GB pre licencie Free a Pro, a 1 až 400 GB pre licenciu Premium (ak to prekročíte, tak buď neuploadnete súbor, alebo ak je už uploadnutý a aktualizácia dát spôsobí zväčšenie súboru nad limit, tak aktualizácia skončí s chybou). Pozor, nepliesť si to s veľkosťou priestoru úložiska pre užívateľa, viď nižšie.

Veľkosť priestoru úložiska pre užívateľa: 1 GB pre verziu Free, x-krát 10 GB pre verziu Pro, a 100 TB pre verziu Premium. V skutočnosti je to viac. Čo sa tam započítava a čo nie, nájdete v tomto článku.

Maximálna veľkosť nekomprimovaných dát pri aktualizácii dát v dátovom modeli: 10 GB. Uplatňuje sa súčasne s limitom maximálnej veľkosti súboru PBIX. Tento limit neplatí pre Power BI Premium.

Maximálna veľkosť excelovského súboru a CSV súborov pri priamom vytváraní dátového modelu v cloude: 1 GB (pri otváraní z Office Online alebo pri prepojení cez Power Automate môže byť v platnosti stále starý limit iba 250 MB)

Maximálny čas aktualizácie údajov: 2 hodiny v Power BI Free a Power BI Pro, a 5 hodín v Power BI Premium.

Maximálny počet automatických aktualizácii dát: 1x denne v Power BI Free, 8x denne v Power BI Pro, 48x denne v Power BI Premium. Do tohto počtu sa nezapočítava ručne spustená aktualizácia dát, či jej spustenie cez Power BI API.

Obmedzenia Power BI Report Servera

Maximálna veľkosť súboru PBIX: 2 GB

Zdroje:

https://www.powerpivot.sk/limity-powerpivotu/

https://powerbi.microsoft.com/en-us/blog/power-bi-service-may-update-file-size-increase-to-1-gb/

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/service-admin-manage-your-data-storage-in-power-bi

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/refresh-troubleshooting-refresh-scenarios#uncompressed-data-limits-for-refresh

https://www.power-bi.sk/novy-power-bi-report-server-verzia-oktober-2017/

https://docs.microsoft.com/en-us/power-bi/service-get-data